Nederland op weg naar 2050

Column Laurens Sloot (FoodPersonality - juli 2022)

Op 5 juli jl. vierden we met EFMI Business School ons 25-jarige jubileum en dat deden we met een bijzonder congres in De Flint. Een keur aan topsprekers – Marit van Egmond (AH), Florian Brunsting (Getir), Christiaan Rikkers (JdV Design) en Paul Polman (Imagine) – lieten hun licht schijnen op de toekomst van onze mooie foodsector. En dat deden ze aan de hand van de 4 G’s: gemak, gezondheid, genieten en goed gedrag. Wat zijn mijn eigen ‘take-aways’ van dit bijzondere congres:

Jaren 80-90: live like there is no tomorrow

We leefden in de jaren 80 en 90 nog redelijk ‘onbekommerd’. Klimaat- en milieuproblemen werden hier en daar al wel benoemd, maar op individueel niveau maakten we ons daar vaak geen zorgen over. We waren drukker met onze eigen welvaartsontwikkeling, carrière maken en ‘zoveel mogelijk van de wereld zien’.

Jaren 00-20: digitalisering en verdergaande individualisering

De opkomst van internet, de iPhone, sociale media en de ‘platformeconomie’ was meer dan spannend en vol bewondering keken we naar ‘disruptieve’ techbedrijven als Google, Uber, Facebook, Amazon en Bol.com. Buiten de vele vruchten, zien we inmiddels ook de schaduwzijde van de verdergaande digitalisering: privacy is vaak slecht geregeld, de relatie tussen klant en aanbieder is vooral commercieel van aard en sociale media hebben de onderlinge contacten nog oppervlakkiger gemaakt.

Op weg naar 2050: van welvaart naar welzijn

Diverse sprekers maakten duidelijk dat de weg die we afgelopen decennia hebben bewandeld tot grote problemen gaat leiden. Onze voedselomgeving en -consumptie zal moeten veranderen om een ‘obesitas-tsunami’ tegen te gaan. Marit van Egmond hield de zaal nadrukkelijk voor dat meer welvaart niet automatisch meer leidt tot meer welzijn. Veel jongeren ervaren depressieve gevoelens en maken zich zorgen over hun toekomst. Die zorgen moeten wij serieus nemen. Bij bedrijfsbeslissingen moeten we breder kijken naar de effecten op zaken als klimaat, natuur, gezondheid en toekomstperspectief. Het geluk zit niet in ‘meer’, maar vooral in ‘beter’.
Paul Polman onderstreepte op indringende wijze dat we ecologisch gezien veel te veel vragen van onze aarde. De klimaat- en biodiversiteitsschade die we veroorzaken, gaat zwaar ten koste van de leefbaarheid van onze planeet voor toekomstige generaties. Polman vindt dat bedrijven een voortrekkersrol moeten spelen en ‘net positive’ moeten worden, ofwel: de schade die in het verleden is ontstaan, moet zoveel mogelijk hersteld worden. Bedrijven moeten lef en leiderschap laten zien en de weg naar ‘beter’ omarmen.

De G van Gemeenschappelijk

Zelf mocht ik het congres afsluiten en het is duidelijk dat de uitdagingen voor de komende 25 jaar bedrijfsoverstijgend zijn. Om grote kwesties te tackelen zal er meer samengewerkt moeten worden. Ketensamenwerking maakt vaak veel meer mogelijk dan wat een bedrijf afzonderlijk kan bereiken. Ik zou dan ook de G van ‘gemeenschappelijk’ willen toevoegen aan het originele 4G-model.

En heel concreet gezien, zou ik het mooi vinden als de foodsector in de toekomst met een Natura 2000-label zou komen, waarbij de meerkosten van extensivering in (de buurt van) Natura 2000-gebieden gezamenlijk door de branche worden verwaard. Zodat ook extensieve landbouw een eerlijke kans krijgt en wij tegelijkertijd onze natuur verbeteren. Een mooie test om te zien of we verandering ook echt omarmen.

Foto: 123RF

Meer EFMI Columns:

Op de hoogte blijven van de laatste insights?

Wilt u periodiek geïnformeerd worden over nieuwe onderzoeksartikelen, columns, EFMI-studies en EFMI-kennisevents? Laat dan hier uw gegevens achter:

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.