Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers aan deze website (https://www.efmi.nl), onze (potentiële) klanten en andere relaties. Persoonlijke gegevens die aan EFMI Business School (EFMI) worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor docenten en deelnemers) of wettelijk verplicht is. EFMI Business School houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van EFMI Business School, of wanneer u anderszins contact heeft met EFMI Business School (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op deze website), legt EFMI Business School de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.

EFMI Business School bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin u interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan ook sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doeleinden van de gegevensverwerking

EFMI Business School gebruikt uw gegevens onder andere voor:

> het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een opleiding, lidmaatschap, evenement, of een andere door EFMI Business School aangeboden activiteit;
> het informeren over (andere) EFMI-activiteiten (bijv. congresuitnodigingen, rapportaankondigingen);
> het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
> diplomering, certificering en accreditatie;
> het voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met EFMI Business School of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

EFMI Business School bewaart uw persoonsgegevens zolang dat naar haar oordeel naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Door deelnemers behaalde resultaten en diploma’s worden permanent bewaard.

Gebruik van cookies

EFMI Business School maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat we kunnen nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. EFMI gebruikt alleen verzamelde data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Verwijderen van cookies

U hebt de mogelijkheid om de website van EFMI Business School te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met EFMI Business School te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de social media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van LinkedInFacebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, kennisevents en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich ten allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken of de e-mail te beantwoorden met ‘afmelden’. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verwijderen van uw gegevens

U kunt te allen tijde contact opnemen met EFMI Business School (contact@efmi.nl / 035-3037777) om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (voor zover wij niet wettelijk gehouden zijn deze te bewaren). Klachten ten aanzien van de wijze waarop EFMI Business School omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan Irene van Berlo (vanberlo@efmi.nl).

Aanpassen privacy statement

EFMI Business School behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor een update. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met EFMI Business School via telefoonnummer 035-303 7777 of per e-mail info@efmi.nl.

 

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.