Onderzoek

De kennisontwikkeling van het EFMI vindt plaats in de vorm van algemeen onderzoek naar beleidsrelevante managementthema’s van bedrijven uit de levensmiddelensector. Deze studies worden verwerkt tot praktische managementrapporten die exclusief ter beschikking worden gesteld aan de ruim 110 bedrijven die lid zijn van het EFMI.

Het EFMI sluit met zijn activiteiten zo goed mogelijk aan bij de kennisbehoefte van directieleden en managers van retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties uit de levensmiddelensector. Daarin wordt het EFMI ondersteund door prominente vertegenwoordigers van handel en industrie. Om te zorgen voor een goede academische verankering wordt het EFMI tevens geadviseerd door een wetenschappelijke commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Peter Verhoef (Rijksuniversiteit Groningen). Het EFMI combineert zo een solide academische basis met een sterke praktijkgerichte focus.

Onderzoeksthema’s

De EFMI-studies kunnen grofweg worden ingedeeld naar vier centrale managementthema’s:
1. Retail- en leveranciersontwikkelingen
2. Consumenten-, shopper- en foodtrends
3. Brand en retail management
4. Category management en trade marketing

efmi-research-raamwerk

Onderzoeksmethoden

Het EFMI hanteert in haar studies verschillende onderzoeksmethoden en -technieken, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het EFMI heeft een aantal ‘continue’ onderzoeksinstrumenten, waaronder de EFMI Shopper Monitor en de EFMI Food Executive Monitor.

De EFMI Shopper Monitor
Een continu, kwantitatief onderzoek onder in Nederland woonachtige primaire boodschappers van 18 jaar en ouder. De monitor stelt het EFMI in staat om tal van ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt in de loop van de tijd te volgen.

De EFMI Food Executive Monitor
Een vragenlijst waarmee jaarlijks de meningen en visies van directieleden uit de foodsector in kaart worden gebracht.

EFMI Bedrijfslidmaatschap

Het EFMI-bedrijfslidmaatschap staat open voor retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties uit de levensmiddelensector. Via dit lidmaatschap krijgen zij exclusief toegang tot de praktijkrelevante kennis, insights en visies van EFMI Business School.

 
 

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.