Nieuwe EFMI-studie: Foodservice als groeibriljant? Nieuwe omzetkansen in de supermarkt

EFMI 2022-02

In het foodkanaal zijn de laatste jaren aller­lei nieu­we concepten ontstaan, zoals online food­re­tail, flits­be­zor­ging en maal­tijdboxen. Deze con­­cepten staan nog aan het begin van hun product­levenscyclus maar heb­ben de potentie om hard te groei­en. Fysieke super­markten daar­­­­­en­te­gen ver­keren in de vol­wassen fase en zien vo­lu­me in de super­mark­ten weg­lopen door al deze nieu­we concepten.

Het is van essentieel belang om nieuwe omzet­kansen aan te grij­pen om de ver­wach­te volumedaling te com­penseren. De vraag die we in dit onder­zoeksrapport beant­woorden is daarom: “Wat zijn veelbelovende nieuwe omzetkansen voor supermarkten in het algemeen, en wat is hierbij in het bijzonder de potentie van foodservice?”.

Onderzoeksvragen en rapportopbouw

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is (a) een enquête gehouden onder in totaal 117 supermarktondernemers van verschillende formules en zijn vervolgens (b) 1000 shoppers in het verzorgingsgebied van de ondervraagde ondernemers ondervraagd. Het combineren van de uitkomsten van deze verschillende onderzoeken levert enkele zeer interessante inzichten op.

Het onderzoek is uitgevoerd door EFMI Business School, in opdracht van Stichting Lokaal Retail Ondernemerschap (LRO).

Rapport downloaden

EFMI-bedrijfsleden kunnen het rapport ‘Foodservice als groeibriljant? Nieuwe omzetkansen in de supermarkt’ downloaden en vervolgens openen met het wachtwoord dat zij per e-mail hebben ontvangen. Daarnaast kunnen zij het rapport (zonder wachtwoord) downloaden in EFMI Online.

Download rapport (Pdf, 2 MB)

Inloggen EFMI Online  (exclusief voor EFMI-bedrijfsleden)

Nog geen EFMI-bedrijfslid?

Het EFMI-bedrijfslidmaatschap staat open voor retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties in de levensmiddelensector. Per bedrijf ontvangen 3 tot 5 medewerkers alle managementrapporten, uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie.

Meer EFMI Studies:

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.