Nieuwe EFMI-studie: (Grond)stof tot nadenken

Grondstofprijzen en de impact op industrie, handel en consumenten

De Nederlandse foodsector werd in de afgelopen periode door de Covid-pandemie, diverse natuurverschijnselen en geopolitieke spanningen met sterk oplopende grondstofprijzen geconfronteerd. In het nieuwe EFMI-managementrapport ‘(Grond)stof tot nadenken’ (EFMI 2022-01) gaan we inhoudelijk dieper in op de grondstofprijsontwikkeling en de impact ervan op industrie, handel en consumenten.

In de studie staan de volgende vragen centraal:

  1. Hoe zien de korte- en langetermijn grondstofprijsontwikkelingen eruit, welke commodities zijn meer en minder in prijs gestegen en wat zijn de verwachtingen van de branche voor 2022?
  2. Hoe hebben de producentenprijzen zich in de foodsector in de afgelopen periode(n) ontwikkeld, hoe groot is de impact van de grondstofprijzen op de kostprijs verkopen van leveranciers en in hoeverre zijn leveranciers tijdens de recente jaargesprekken in staat geweest om hun toegenomen grondstofkosten door te belasten?
  3. Welke trends zijn er waarneembaar als we kijken naar de consumentenprijzen van levensmiddelen, welk deel van de toegenomen inkoopkosten kunnen retailers doorbelasten aan consumenten en hoe gaat het supermarktprijspeil zich in 2022 ontwikkelen?

De in het managementrapport gepresenteerde analyses zijn gebaseerd op data van het IMF, Eurostat, het CBS en de EFMI Food Executive Monitor. In de monitor-editie van december 2021 hebben 126 Nederlandse food executives hun prognoses, verwachtingen en visies gedeeld.

Rapport downloaden

EFMI-bedrijfsleden kunnen het rapport ‘(Grond)stof tot nadenken’ downloaden en vervolgens openen met het wachtwoord dat zij per e-mail hebben ontvangen. Daarnaast kunnen zij het rapport (zonder wachtwoord) downloaden in EFMI Online.

Download rapport (Pdf, 6 MB)

Inloggen EFMI Online  (exclusief voor EFMI-bedrijfsleden)

Nog geen EFMI-bedrijfslid?

Het EFMI-bedrijfslidmaatschap staat open voor retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties in de levensmiddelensector. Per bedrijf ontvangen 3 tot 5 medewerkers alle managementrapporten, uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie.

Foto: 123rf

Meer EFMI Studies:

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.