Nieuwe EFMI-studie: Coronacrisis en de invloed op het sentiment van Nederlandse shoppers

EFMI 2020-02

Online shopperonderzoek naar de invloed van de coronacrisis op het shoppersentiment

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Nadat op donderdag 27 februari jl. in Nederland de eerste coronabesmetting werd geconstateerd, verspreidt het virus zich razendsnel in ons land. Inmiddels zijn 864 Nederlanders aan de gevolgen van het virus overleden (stand per 30 maart) en dreigt er een tekort aan IC-bedden in de Nederlandse ziekenhuizen.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus zo gecontroleerd mogelijk te laten plaatsvinden, hebben scholen, restaurants, cafés, sportclubs, theaters en bioscopen hun deuren moeten sluiten, vinden de landelijke schoolexamens definitief geen doorgang en krijgen Nederlandse burgers het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Deze unieke omstandigheden hebben uiteraard invloed op het sentiment en gedrag van supermarktklanten.

Centrale onderzoeksvragen

In dit EFMI-rapport gaan we dieper in op vier onderzoeksvragen:

1. In hoeverre zijn shoppers in hun directe omgeving geconfronteerd met het coronavirus en hoe staat het met hun bezorgdheid in het algemeen?
2. Hoe bezorgd zijn shoppers tijdens de coronacrisis over boodschappen doen in de supermarkt, wat vinden zij van de veiligheidsmaatregelen die supermarkten (kunnen) nemen en hebben zij er vertrouwen in dat levensmiddelen goed beschikbaar blijven?
3. Hebben shoppers begrip voor de verplichte sluiting van cafés en restaurants en wat is hun reactie als de horeca zijn deuren weer mag openen voor publiek?
4. In hoeverre hebben shoppers vertrouwen in de huidige aanpak van de coronacrisis en wat zijn hun verwachtingen over de economische en financiële impact ervan?

Dataverzameling en rapportage

Om de vier onderzoeksvragen te beantwoorden, heeft EFMI Business School in het weekend van 28-29 maart 2020 een online shopperonderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van in totaal 811 Nederlandse boodschappers. De uitkomsten daarvan worden in een tweeluik gerapporteerd. In dit eerste deel van het tweeluik gaan we zoals gezegd dieper in op de invloed van de coronacrisis op het shoppersentiment. Binnenkort verschijnt het tweede deel van het tweeluik. Daarin ligt de focus op de wijze waarop shoppers hun boodschappen doen tijdens de coronacrisis (gedrag).

Rapport downloaden

EFMI-bedrijfsleden hebben het rapport ‘Coronacrisis en de invloed op het sentiment van Nederlandse shoppers’ per e-mail ontvangen. Daarnaast kunnen zij het rapport downloaden in EFMI Online.

Inloggen EFMI Online  (exclusief voor EFMI-bedrijfsleden)

Nog geen EFMI-bedrijfslid?

Het EFMI-bedrijfslidmaatschap staat open voor retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties in de levensmiddelensector. Per bedrijf ontvangen 3 tot 5 medewerkers alle managementrapporten, uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie.

Meer EFMI Studies:

 

 

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.