Wat kunnen we van Schoof-I verwachten?

Column Laurens Sloot (FoodPersonality - juni 2024)

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei 2019 is het onrustig op het politieke toneel. Boeren zijn gaan protesteren, de BBB is sterk opgekomen en Nederland heeft politiek gezien een flinke afslag naar rechts genomen. En datzelfde beeld zie je breed in Europa. Maar laten we eens kijken naar een aantal zaken dat is afgesproken in het onderhandelingsakkoord en wat dit kan betekenen voor de foodsector.

Allereerst: er is geen € 20 miljard meer gereserveerd als landbouwtransitiefonds. Van dat bedrag is nog een slordige € 5 miljard over. Met name de uitkoopregelingen zijn gesneuveld. Dit impliceert dat het nieuwe kabinet inzet op het behoud van de huidige productieniveaus. Of dat gaat lukken is een vraag, want de ‘derogatieregeling’ is vervallen, waardoor de boeren met een kolossaal mestoverschot zitten dat tegen hoge kosten afgevoerd moet worden. Ook komt de Kaderrichtlijn Water eraan en Nederland zal fors aan de bak moeten om te voorkomen dat allerlei mest- en chemische stoffen in het water terecht komen. Van der Plas is al naar Brussel geweest om te kijken of er toch nog wat te onderhandelen valt, maar of dat soelaas gaat bieden, is nu nog de vraag. Dat zal ook mede afhankelijk zijn van de uitslag van de EU-verkiezingen (de deadline van deze editie van FoodPersonality is net vóór de verkiezingen, red.) en wat dit betekent voor het EU-landbouwbeleid.

Mijn vermoeden is dat er straks meer ruimte gaat komen voor maatwerk per land. Een zinnetje met wellicht de meeste impact voor zowel de landbouw- als voedselindustrie is de volgende: ‘niet importeren wat wij niet mogen produceren’. Dit wordt nog eens versterkt door het beleid dat er ‘geen nationale koppen moeten komen bovenop het Europees beleid en dat de bestaande koppen zoveel mogelijke geschrapt moeten worden’.

‘Het nieuwe kabinet wil dus het ‘level playing field’ versterken binnen Europa’

Het nieuwe kabinet wil dus het ‘level playing field’ versterken binnen Europa. Praktisch gezien betekent dit dat als kooi-eieren verboden zijn in Nederland dit alleen gepaard kan gaan met een totaal verbod op de import van zowel kooi-eieren als producten waarin deze verwerkt zitten. Dit kan betekenen dat minder diervriendelijke methoden weer worden toegestaan in Nederland of dat de hele EU overstapt op meer diervriendelijke productiemethodes. Dat laatste kost echter tijd.

Ten slotte het nieuwe Natura 2000-beleid: men wil afstappen van het rigide stikstofbeleid als juridische maatstaf voor zaken die wel of niet kunnen. Er zal veel meer een gebiedsgerichte aanpak komen, waarbij per gebied wordt bekeken wat er nodig is om tot een goede staat van instandhouding te komen. Logisch beleid, maar of dit juridisch haalbaar is, moet nog blijken. Wordt vervolgd!

Foto: 123RF

Meer EFMI Columns:

Op de hoogte blijven van de laatste insights?

Wilt u periodiek geïnformeerd worden over nieuwe onderzoeksartikelen, columns, EFMI-studies en EFMI-kennisevents? Laat dan hier uw gegevens achter:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.