Nieuwe EFMI-studie: Strategische samenwerking in versketens

Over de mogelijkheden en dilemma's van strategische ketensamenwerking

Nederlandse versketens zijn sterk in beweging. EFMI Business School heeft op initiatief van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een studie uitgevoerd naar samenwerking in Nederlandse versketens.

Strategische samenwerking in versketens

Om een dieper inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van strategische ketensamenwerking zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vormen tevens de basis van het managementrapport:
1. Welke krachten zijn werkzaam op versketens en wat is de impact van deze krachten op strategische ketensamenwerking?
2. Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van strategische ketensamenwerking en welke inzichten volgen hieruit?
3. Hoe ontwikkelt strategische ketensamenwerking zich in de komende vijf jaar?

Opzet van het onderzoek

Om relevante inzichten te verzamelen zijn diepte-interviews en rondetafelbijeenkomsten met directieleden en unitmanagers van verschillende ketenspelers (toeleveranciers, boer/tuinder, tussenschakel en food retail) in drie verschillende versketens georganiseerd. De hieruit voortgekomen inzichten zijn vervolgens gevalideerd middels een Delphi-enquête, waarbij 112 vertegenwoordigers van ketenspelers hun visies op het heden en de toekomst van samenwerking in versketens hebben gegeven. Middels uitgebreid deskresearch zijn de verzamelde insights verder verrijkt.

De volgende versketens zijn geanalyseerd, van toeleverancier tot food retailer:
· Groente en fruit: vollegrond en glastuinbouw
· Zuivel: dagvers en toetjes
· Vlees: kip en varken

Interview met Aalt Dijkhuizen (Topsector Agri & Food)

In aanvulling op het rapport heeft auteur Melanie Murk-Severein (EFMI) gesproken met Aalt Dijkhuizen (President Topsector Agri & Food). Beluister hieronder zijn prikkelende visie op de ontwikkelingen in de verssector.

Rapport downloaden

EFMI-bedrijfsleden kunnen het rapport ‘Strategische samenwerking in versketens’ downloaden en vervolgens openen met het wachtwoord dat zij per e-mail hebben ontvangen. Daarnaast kunnen zij het rapport zonder wachtwoord downloaden in EFMI Online.

Download rapport Inloggen EFMI Online  (exclusief voor EFMI-bedrijfsleden)

Nog geen EFMI-bedrijfslid?

Het EFMI-bedrijfslidmaatschap staat open voor retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties uit de levensmiddelensector. Per bedrijf ontvangen 3 tot 5 medewerkers alle managementrapporten, uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie.

Meer EFMI Studies:

 

 

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.