Draagt duurzaam ondernemen bij aan het financiële resultaat?

EFMI Academic Food Update, Foodmagazine, april 2018

Onderzoekers van EFMI Business School houden structureel wetenschappelijke publicaties bij voor Foodmagazine. In deze editie van de EFMI Academic Food Update kijkt Melanie Murk-Severein naar de vraag of duurzaam ondernemen ook bijdraagt aan het financiële resultaat.

Wat is er onderzocht?

Duurzaam ondernemen, een positieve bedrage leveren aan sociale ontwikkeling en bescherming van natuur in de brede zin van het woord, het is niet meer weg te denken in Nederland. Menig bedrijf maakt er werk van. En in de wetenschap wordt het veelvuldig onderzocht, vanuit allerlei invalshoeken. Maar draagt duurzaam ondernemen ook bij aan het financiële resultaat van een bedrijf? Antwoorden hierop zijn wisselend. De besproken studie is wederom een stukje van deze puzzel. Er wordt in dit geval gekeken naar de invloed van het duurzaamheidsniveau van het land waarin een bedrijf opereert.

Wie heeft het onderzocht?

Chengyong Xiao en Qian Wang (University of Chinese Academy of Sciences) en Taco van der Vaart en Dirk Pieter van Donk (Rijksuniversiteit Groningen).

Hoe zit het onderzoek in elkaar?

In de studie is gezocht naar een verband tussen de afhankelijke variabele – de financiële performance uitgedrukt in return on sales – en de onafhankelijke variabele – de mate waarin een bedrijf duurzaam onderneemt. Het duurzaamheidsniveau van het land waarin een bedrijf is gevestigd, wordt als moderator onderzocht. De mate waarin een bedrijf duurzaam onderneemt, is in de studie bepaald op basis van de ‘International Manufacturing Strategy Survey’. Respondenten waren werkzaam bij de onderzochte bedrijven. In de enquête is onder meer gevraagd naar verschillende aspecten van duurzaam ondernemen en naar de ontwikkeling van de financiële performance van het bedrijf. Het duurzaamheidsniveau van een land is bepaald aan de hand van twee internationaal erkende metingen, namelijk de Human Development Index (HDI) en de Environmental Performance Index (EPI). Tot slot keken de onderzoekers naar de omvang van het bedrijf, de marktdynamiek en de mate van technologische vooruitgang in de markt.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

In de studie is bevestigd dat er een significante positieve relatie is tussen de mate waarin een bedrijf duurzaam onderneemt en de financiële performance van dat bedrijf. Nadat het duurzaamheidsniveau van het land was toegevoegd aan de analyse ontstond er een genuanceerder beeld. Uit de resultaten blijkt namelijk dat er een significante negatieve interactie is tussen de mate waarin duurzaam wordt ondernomen en het duurzaamheidsniveau van een land. Met andere woorden, naarmate het land waarin een bedrijf is gevestigd een hoger duurzaamheidsniveau heeft, wordt het lastiger voor een bedrijf om financieel voordeel te behalen uit het eigen duurzaamheidsbeleid. Hoewel de resultaten voor zich spreken, is er een aantal belangrijke kanttekeningen bij te zetten. Eén daarvan is dat de respondenten is gevraagd naar de financiële performance. Er zijn geen ‘harde cijfers’ gebruikt als input voor de analyse. Volgens de onderzoekers was de vraagstelling echter zo overduidelijk, dat de kans op onjuiste antwoorden sterk werd verkleind.

Welke aanbevelingen voor directies van supermarkten en/of fabrikanten vloeien voort uit het onderzoek?

Duurzaamheidsbeleid is afhankelijk van de context en is niet los te zien van de houding van stakeholders, binnen en buiten de organisatie. Hun verwachtingspatroon, bijvoorbeeld als gevolg van het land waarin een bedrijf opereert, bepaalt in grote mate hoe inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden ontvangen. Dat betekent dat het relatief makkelijker is om financiële resultaten te boeken met duurzaamheidsbeleid in landen met een laag duurzaamheidsniveau. Het verwachtingspatroon ligt daar namelijk lager. Een bedrijf kan dan beter verwachtingen overtreffen en dus is de kans op een bijbehorende beloning ook groter. In landen waar het duurzaamheidsniveau al hoog ligt, bijvoorbeeld door aanvullende regelgeving, is het veel lastiger om verwachtingen te overtreffen. Investeringen in duurzaamheid worden dan niet vanzelfsprekend beloond in de vorm van een betere financiële performance. De overheid kan hierop inspelen door positieve (financiële) prikkels te geven, om zo bedrijven te blijven motiveren voor verdere verduurzaming.

Waar is het onderzoek terug te lezen?

C. Xiao, Q. Wang, T. van der Vaart & D.P. van Donk (2018), When Does Corporate Sustainability Performance Pay Off? The Impact of Country-Level Sustainability Performance, Ecological Economics 146 (2018) 325-333. 

Meer EFMI Academic Food Updates

 

EFMI Business School is in 1997 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geleidelijk is het EFMI uitgegroeid tot toonaangevend academisch kennisinstituut in de Nederlandse levensmiddelensector. Het EFMI biedt diverse opleidingen aan voor senior managers uit de food sector, waaronder de Executive MBA die in samenwerking met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden. EFMI Business School houdt kantoor in de Oranjerie van Kasteel Groeneveld te Baarn. Ook de EFMI-opleidingen vinden plaats op deze mooie, centraal gelegen locatie met een rijke historie.